Background-image

Help mee om tijdens onze reis Smile Train te steunen.

Tijdens onze reis ondersteunen we stichting Smile Train. In 78 ontwikkelingslanden helpt Smile Train kinderen met een schisis, oftewel hazenlip. Er zijn miljoenen kinderen met een onbehandelde schisis in de wereld. Hun ouders zijn te arm om een operatie te betalen. Deze kinderen kunnen dus alleen maar hopen op een gratis behandeling. Een simpele operatie, die vaak maar 45 minuten duurt en 200 euro kost, kan het leven van deze kinderen ingrijpend en blijvend verbeteren.

 
 Met schisis geboren worden in een ontwikkelingsland is een van de ergste dingen die je kunnen overkomen. Veel baby’s die in ontwikkelingslanden met schisis worden geboren, worden in de steek gelaten of zelfs vermoord. Kinderen met schisis worden bespot en gepest, mogen niet naar school en worden vaak uit schaamte en onwetendheid verborgen gehouden. Schisis is een economisch en geen medisch probleem. De enige reden waarom deze kinderen niet worden geopereerd, is omdat ze arm zijn.

Een lach voor een lach Waarom doen we dit? Omdat we niet willen dat onze reis alleen maar om onszelf gaat. Omdat we hopen dat de aandacht voor deze site mogelijk bijdraagt aan meer kinderen die kunnen worden geholpen. Omdat je lach het universele symbool van verbondenheid is en iedereen hier recht op heeft. Zoals wij hopen van onze reis een lach te krijgen, willen we deze kinderen een lech geven. Hoe gaan we dit doen? Onze reis brengt ons (voor zover we het nu kunnen overzien) in negen landen. In ieder land willen we minstens 1 kind een lach teruggeven door een operatie mogelijk te maken. In totaal ligt de eerste lat dus op 1800 euro. Maar we hopen op veel meer. Tijdens de reis proberen we verslag te doen van het veldwerk. Dit is (merken we) niet eenvoudig, de contacten lopen vooralsnog nog niet heel makkelijk. Maar we hebben nog even voordat we in Cambodja en Vietnam zijn, de eerste landen waar Smile Train lokale centra heeft. Wat kan jij doen? Begin - net als wij enige tijd terug - eens met het lezen van deze brochure. http://www.smiletrain.nl/pdf/brochure.pdf. Mocht je hierna samen met ons een bijdrage willen doen aan Smile Train, laat ons dat dan weten via de mail. We mailen je graag ons rekeningnummer door waarop we de bijdragen verzamelen.